Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce. I když byl tento rok velmi složitý, těší nás, že jste se na nás obraceli se svými požadavky, a doufáme, že se s Vámi v příštím roce budeme i nadále setkávat.
Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a  rodinné pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna osobní i pracovní přání a předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2024 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
kolektiv firmy Wöhler Bohemia s.r.o.