MĚŘÍCÍ TECHNIKA

WÖHLER - MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKA

Na základě výsledků měření a na jejich vyhodnocení se zpracovávají doporučení pro optimalizaci a udržitelnost systémů. To se týká monitorování systémů z hlediska bezpečnosti, ale i vyhodnocení energetické účinnosti budov, vytápění a větrání. Toto vyžaduje přesné měřící přístoje, které jsou uživatelsky přívěti...

WÖHLER - MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKA

Na základě výsledků měření a na jejich vyhodnocení se zpracovávají doporučení pro optimalizaci a udržitelnost systémů. To se týká monitorování systémů z hlediska bezpečnosti, ale i vyhodnocení energetické účinnosti budov, vytápění a větrání. Toto vyžaduje přesné měřící přístoje, které jsou uživatelsky přívětivé. Také musí odpovídat nejnovějším požadavků v oblasti dokumentace a zpracování výsledků, tzn. možnost přípravy dat a jejich přenos na PC či mobilní zařízení, tak aby jim mohl uživatel důvěřovat. Již od šedesátých let minulého stolení prohlubuje Wöhler komplexní znalosti o fyzikálních měřících technikách. Vysoká inovační síla a využití nejmodernějších technologií v oblasti hardwaru, softwaru a mechaniky nám umožňuje nabízet stále novější měřící techniku. Mnoho přístrojů bylo přezkoušeno testovacími instituty, testováno v terénních podmínkách a přizpůsobeno potřebám řemeslné výroby a průmyslu. Díky tomuto si můžete být jisti spolehlivostí a přesností měřících přístrojů Wöhler.

MĚŘÍCÍ TECHNIKA PŘÍMO OD VÝROBCE

Firma Wöhler Bohemia s.r.o. je Vaším online prodejcem měřící a zkušební techniky, inspekční techniky, čistící techniky a souvisejících zařízení vyráběné firmou Wöhler Technik Gmbh. Objednejte si nyní přístroje z naší nabídky zkušební a měřící techniky. Máte-li nějaké dotazy ohledně měřící a zkušební techniky, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky. Rádi Vám pomůžeme!

Zobrazit

MĚŘÍCÍ TECHNIKA Počet produktů: 168

Podkategorie

 • Analýza spalin

  PRINCIP FUNKCE PŘÍSTROJE PRO ANALÝZU EMISÍ TOPNÉHO SYSTÉMU/SPALIN

  V následujícím stručném popisu je uveden princip funkce přístroje u analyzátoru spalin A 550.

  Analyzátor spalin A 550 má tři pumpy (čerpadla): pumpa na čerstvý vzduchu, která vhnání čerstvý vzduch do všech senzorů během kalibrace. Vzhledem k tomu, že pumpa pro nasávání emisí z topného systému (spalin) je vypnuta, můžeme vyhledávat vhodné odběrové místo (střed proudu spalin). Spaliny jsou nasávány sondou a hadicí s pumpou pro nasávání spalin.

  Pumpa pro propláchnutí CO chrání senzor CO2 před přetížením. Pokud je během měření překročena nastavená hodnota CO, pumpa se automaticky zapne, aby se emise (spaliny) nedostaly k senzoru. Vzhledem k tomu, že pumpa pro nasávání spalin dále pokračuje v chodu, může měření pokračovat bez poškození senzoru CO.

  ANALYZÁTOR SPALIN NA VŠECHNA MĚŘENÍ

  Firma Wöhler Bohemia s.r.o. je Vaším online prodejcem analyzátorů spalin a souvisejícího příslušenství vyráběné firmou Wöhler Technik Gmbh. Objednejte si nyní přístroje na analýzu spalin z naší nabídky. Máte-li nějaké dotazy ohledně přístrojů na analýzu spalin (měření spalin), neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky. Rádi Vám pomůžeme!

 • Měření tlaku

  Tlakoměry kontrolují těsnost potrubí, napomáhají seřizování hořáků, měří diferenční tlaky, může se s nimi provádět 4 či 8 Pa test a tah komína. Taková měření jsou potřeba například v potrubí pro připojení k pitné vodě a plynovodům. Tlak je jedním z fyzických faktorů, které hrají důležitou roli v každodenní práci řemeslníků a stavebnictví.

  Tlakoměry pomáhají zejména v oblasti VODA-TOPENÍ-PLYN, ale také v oblasti infrastruktury, klimatického odvětví a dalších odvětví. Na těchto stránkách naleznete produkty pro různé využití, které mohou testovat a měřit různé oblasti těsnosti a tlaku. Vzduch a kapaliny, jakož i plyny mohou být testovány tlakoměry. Je také možné digitálně přenášet měření a tím zaznamenávat a zpracovávat  větší počet měření v oboru. Některé tlakoměry mají vestavěné datové paměti. Kromě výše uvedeného použití lze také provádět plně automatické testy těsnosti. Kromě toho mohou být použity tlakoměry jako součásti ve výrobním procesu nebo výzkumu a vývoji.

  MĚŘENÍ TLAKU A TĚSNOSTI (TLAKOMĚRY) PRO SANITÁRNÍ OBLAST

  Firma Wöhler Bohemia s.r.o. je Vaším online prodejcem tlakoměrů a dalších přístrojů na měření tlaku a těsnosti potrubí, také k tomu souvisejícího příslušenství vyráběné firmou Wöhler Technik Gmbh. Objednejte si nyní přístroje na měření tlaku z naší nabídky. Máte-li nějaké dotazy ohledně přístrojů na analýzu spalin (měření spalin), neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky. Rádi Vám pomůžeme!

 • Chladící technika

  VŠE POD KONTROLOU S PROFESIONÁLNÍ MĚŘÍCÍ TECHNIKOU

  Tepelná čerpadla i chladicí systémy musí být optimálně nastaveny, aby fungovaly hospodárně. Jen tak zvládnou ohřev i chlazení v požadovaném rozsahu s nízkou spotřebou energie. K energetické účinnosti však významně přispíváte i vy. Dalším důležitým faktorem je těsnost systému, protože unikající chladiva mohou představovat velké riziko pro životní prostředí. S novými přístroji pro měření chladicích systémů od společnosti Wöhler můžete nastavit systém a provést zkoušky těsnosti rychle a efektivně, takže z toho bude mít prospěch nejen životní prostředí, ale i vy.

 • Detekce plynu

  DETEKTORY ÚNIKU PLYNU PRO VAŠE POUŽITÍ

  Firma Wöhler Bohemia s.r.o. je Vaším online prodejcem detektorů úniku plynu a souvisejícího příslušenství vyráběné firmou Wöhler Technik Gmbh. Objednejte si nyní přístroje na detekci úniku plynu z naší nabídky. Máte-li nějaké dotazy ohledně přístrojů na detekci úniku plynu (detektorů), neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky. Rádi Vám pomůžeme!

 • Teploměry, vlhkoměry

  TEPLOMĚRY A VLHKOMĚRY PRO VAŠE POUŽITÍ

  Firma Wöhler Bohemia s.r.o. je Vaším online prodejcem teploměrů, přístrojů na měření vlhkosti dřeva, zdiva či sypkého paliva a souvisejícího příslušenství vyráběné firmou Wöhler Technik Gmbh. Objednejte si nyní teploměry či vlhkoměry z naší nabídky. Máte-li nějaké dotazy ohledně teploměrů či přístrojů na měření vlhkosti, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky. Rádi Vám pomůžeme!

 • Ostatní měřící přístroje

  OSTATNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE - MĚŘENÍ PRAŠNOSTI, TĚSNOSTI BUDOV, TĚSNOSTI KOUŘOVODŮ...

  Firma Wöhler Bohemia s.r.o. je Vaším online prodejcem přístrojů na měření prašnosti, těsnosti staveb (budov), těsnosti kouřovodů (komínů), měření CO, měření hluku, měření klimatu v místnosti zařízení, tlakové zkoušky kanalizace apod. vyráběné firmou Wöhler Technik Gmbh. Objednejte si nyní přístroje na měření prachu (prašnosti), těsnosti budov, těsnosti komínů apod. z naší nabídky. Máte-li nějaké dotazy ohledně těchto přístrojů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky. Rádi Vám pomůžeme!

 • Příslušenství a...

  Firma Wöhler Bohemia s.r.o. je Vaším online prodejcem příslušenství k námi prodávaným měřícím přístrojům a vyráběné firmou Wöhler Technik Gmbh. Objednejte si nyní příslušenství měřícím přístrojům z naší nabídky. Máte-li nějaké dotazy ohledně příslušenství k měřícím přístrojům, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky. Rádi Vám pomůžeme!

na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 168 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 168 položek