Aktuality

Přístroj na měření těsnosti DP 600 zjišťuje těsnost u všech typů kouřovodů uvedených v EN 1443 pomocí měření objemu průtoku vzduchu nutného k udržení zkušebního tlaku, dále lze s přístrojem provést 4 Pa test a měřit těsnost topenišť. Výsledky měření je možné vytisknout přes infračervené rozhraní na tiskárnu TD 100 nebo pomocí USB kabelu přenést do PC.
Číst příspěvek

Zdlouhavé a nákladné vyhodnocování při měření jemného prachu patří minulosti. Robustní přístroj na měření prachu Wöhler SM 500 poskytuje přesné výsledky přímo na místě samém. Jednodušeji to snad již ani nejde.
Číst příspěvek

Číst příspěvek