Odborné informace

Know-how, odborná způsobilost a přesná znalost trhu, technologie a trendy jsou dnes rozhodující faktory úspěchu. Naše dlouholeté zkušenosti v oblastech měřící, inspekční a čistící technicky nám umožňují zprostředkovat naše odborné vědomosti přímo od výrobce.

V rámci zvyšování kvality nabízených služeb otevřela značka Wöhler nové moderní a kompletně vybavené školící středisko v Pelhřimově. Budete mít možnost nejenom si otestovat jednotlivé přístroje, ale i vyzkoušet simulace závad a nastavování správných provozních parametrů na přístrojích. Služby našeho školícího střediska využívají plynárenské společnosti, kominící a odborné školy. Naším cílem je předat montážním a servisním technikům kvalitní základy nezbytné pro správné využití měřící a inspekční techniky. Věříme, že díky možnosti okamžitého praktického odzkoušení přístrojů dojde ke zvýšení kvality informací, které si účastníci ze školení odnesou, což by v konečném důsledku mělo přispět i ke zvýšení spokojenosti Vašich zákazníků.

Odborné informace Odborné informace

Školení pravidelně probíhá každou středu od 9 hodin dopoledne a probíráme podrobně problematiku:

  • 4 Pa test a jeho měření přístroji
  • vybrané části normy TPG 704 01
  • novinky v sortimentu
  • práce s inspekční kamerou
  • analýza spalin pomocí přístrojů Wöhler

Potvrzení Vaší účasti na adresu d.srutek@woehler.cz nebo telefonicky na čísle 777 987 972 nejpozději dva dny před termínem školení. V průběhu semináře obdržíte ceníky a vybranou dokumentaci v tištěné formě.

V sekci Odborné informace se Vám budeme snažit předat praktické informace o uplatnění jednotlivých přístrojů firmy Wöhler.

Těšíme se na setkání s Vámi
Wöhler-team