OBECNÉ

Většina přístrojů firmy Wöhler pracuje na základě vztahů termomechaniky a mechaniky tekutin. Proto je důležité v této sekci Vás seznámit s teoretickými základy tak, abychom byli schopni pochopit provázanost jednotlivých fyzikálních jevů a význam měřených či vypočítaných veličin.

Seznam stránek v OBECNÉ: