Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb. o odpadech je zajištěn prostřednictvím kolektivního systému Elektrowin a.s.  (www.elektrowin.cz)