Vážení zákazníci,

naše firma pro vás v letošním roce připravila obratové rabaty, které se budou vztahovat k obratu za předcházející období.

Vyčíslení obratu se bude provádět do 15.1. (obrat za období červenec-prosinec předchozího roku) a poté do 15.7. (obrat za období leden-červen stávajícího roku). 

Obrat je vyčíslen z cen bez DPH a nejsou v něm započítány opravy přístrojů. Tyto obratové rabaty se nevztahují na obchodní zástupce a opravy přístrojů.

Na základě obratu bude pro následující období (1/2 roku) přiznán jednotlivým zákazníkům rabat na veškeré zboží u nás zakoupené dle následujícího:

obrat od 10.000,- Kč do 19.999,- Kč 1% rabat
od 20.000,- Kč do 29.999,- Kč 2% rabat
od 30.000,- Kč do 39.999,- Kč 3% rabat
od 40.000,- Kč do 49.999,- Kč 4% rabat
od 50.000,- Kč 5% rabat

Zákazníci, kteří splní podmínky pro obratový rabat, budou o této skutečnosti informováni e-mailem.

Rabat není možné právně vymáhat a ani uznat zpětně na již vystavené daňové doklady (vystavením opravného daňového dokladu apod.)

prodejní oddělení firmy