Kusů: 0 ks
Cena: 0,00 Kč s DPH

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryHlavní menu

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryÚvod

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryO nás

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryAktuality

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryAkční nabídka

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySlužby

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryOdborné informace

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Obecné

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Vytápění

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Vzduchotechnika

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Mikroklima

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery- Měření CO2

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery- Měření CO

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Čištění vzduchotechniky

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Blower door test

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Termografie

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Měření CO2 oxidu uhličitého

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryObchodní podmínky

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryKontakty

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryInspekční a měřící technika, kominické potřeby

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryMĚŘÍCÍ TECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryINSPEKČNÍ TECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryKOMINICKÉ POTŘEBY

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVODA-TOPENÍ-PLYN

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVZDUCHOTECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTechnické kartáče

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySPIRÁLOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTOČENÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVÁLCOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTALÍŘOVÉ, DISKOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryOKRUŽNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySPECIÁLNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryRUČNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryJednoúčelové stroje

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVÝROBA MALÍŘSKÝCH VÁLEČKŮ

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySTŘÍHÁNÍ KARTÁČ. MATERIÁLU

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryODJEHLOVÁNÍ, LEŠTĚNÍ

Volejte nám na číslo:
+420 565 323 076
Novinky emailem
Kontakty
Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Náspem 1993
Pelhřimov 393 01
Woehler TV

Woehler TV

Měření obsahu oxidu uhličitého (CO2)

Oxid uhličitý (CO2) je přirozenou součástí vzduchu se střední koncentrací 0,038%. Je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, těžší než vzduch. Oxid uhličitý vzniká spalováním uhlíku s kyslíkem, hořením oxidu uhelnatého, anebo reakcí organických látek a to vždy za vývinu značného množství tepla. Oxid uhličitý se také tvoří při dýchání většiny živých organismů, kde je konečným produktem spolu s vodou metabolické přeměny živin, které jsou obsaženy v potravě.

V současné době není možné zajistit dostatečné větrání pouze přirozeným větráním, tzv. infiltrací těsných oken, která se blíží nule. Řešením může být řízené přirozené větrání, tzv. otevírání větracích elementů na základě údajů čidel vlhkosti a oxidu uhličitého (CO2), nebo větrání nucené - rekuperační či klimatizační jednotky. Podrobné požadavky na větrání bytových domů a bytů uvádí norma ČSN EN 15665/1. Norma podrobně vysvětluje skutečnost, že větrání infiltrací spárami oken nelze pro budovy s těsnými okny použít a vysvětluje větrání prostorů s plynovými spotřebiči typu A a B, odkazem na požadavky normy TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Tento odkaz je velmi důležitý, protože v utěsněných prostorách je potom užívání těchto spotřebičů velmi problematické.

Je požadováno, aby v době pobytu osob bylo množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h, nebo minimální výměna vzduchu 0,5 h-1. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm. Přestože oxid uhličitý není cítit, velmi podstatně se podílí na pocitu pohody, nesoustředěnosti, únavě i drobných zdravotních potíží - viz tabulka níže.

 

Koncentrace (ppm) Účinky
350 úroveň venkovního prostředí
do 1 000 doporučená úroveň oxidu uhličitého (CO2) ve vnitřních prostorách
1 200 - 1 500 doporučená maximální úroveň oxidu uhličitého (CO2) ve vnitřních prostorách
1 000 - 2 000 nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace
2 000 - 5 000 nastávají možné bolesti hlavy
5 000 maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
> 5 000 nevolnost a zvýšený tep
> 15 000 dýchací potíže
> 40 000 možná ztráta vědomí


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minitorování prostorového vzduchu se prování přístrojem Wöhler CDL 210. Snadno ovladatelný CO2 datalogger (oxidu uhličitého) posuzuje kvalitu vzduchu na základě kombinovaného měření obsahu oxidu uhličitého (CO2) prostřednictvím infračerveného měření, teploty a vlhkosti vzduchu. Všechna data jsou zobrazována přehledně na displeji přístroje a lze zobrazit i vybrané časové úseky, později se nechají data stáhnout i do PC a vyhodnotit. Tento přístroj se hodí velice dobře pro monitorování a vyhodnocování kvality prostorového vzduchu ve třídách škol, pobytových a zasedacích místnostech.