Kusů: 0 ks
Cena: 0,00 Kč s DPH

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryHlavní menu

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryÚvod

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryO nás

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryAktuality

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryAkční nabídka

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySlužby

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryOdborné informace

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Obecné

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Vytápění

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Otopné soustavy

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Kotle na tuhá paliva

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Plynová zařízení

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery- 4 Pa test

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery- TPG 704 01

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery- Údržba a seřízení hořáků

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Vzduchotechnika

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Termografie

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Měření CO2 oxidu uhličitého

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryObchodní podmínky

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryKontakty

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryInspekční a měřící technika, kominické potřeby

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryMĚŘÍCÍ TECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryINSPEKČNÍ TECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryKOMINICKÉ POTŘEBY

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVODA-TOPENÍ-PLYN

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVZDUCHOTECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTechnické kartáče

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySPIRÁLOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTOČENÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVÁLCOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTALÍŘOVÉ, DISKOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryOKRUŽNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySPECIÁLNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryRUČNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryJednoúčelové stroje

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVÝROBA MALÍŘSKÝCH VÁLEČKŮ

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySTŘÍHÁNÍ KARTÁČ. MATERIÁLU

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryODJEHLOVÁNÍ, LEŠTĚNÍ

Volejte nám na číslo:
+420 565 323 076
Novinky emailem
Kontakty
Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Náspem 1993
Pelhřimov 393 01
Woehler TV

Woehler TV

Údržba a seřízení hořáků

Měření v rámci analýzy spalin byla doposud prováděna výhradně pro sledování emisí a pro bezpečnostně- technickou kontrolu těchto zařízení. V následujícím by měla být tato měření využívána k seřizování a údržbě hořáků. Jedna z nejdůležitějších měřených veličin při seřizování je zbytkový kyslík ve spalinách O2


                         λ = 21,0%(21,0%-O2naměř.)

Podle obsahu naměřeného O2 se z výše uvedené rovnice vypočte lambda (λ) přebytek vzduchu. Labda udává poměr skutečného k dispozici použitelného množství  vzduchu k teoretickému množství vzduchu potřebného k dokonalému spalování.  Při teoretickém spalování je ve spalinách spálena každá molekula kyslíku, takže rovnice vychází rovna 1. V praxi však, aby došlo k dokonalému a čistému spalování je nutný přebytek kyslíku (λ>1). U tepelného zařízení, které je seřízeno dle následující tabulky, probíhá „čisté“ spalování.

Tepelné zařízení

Přebytek vzduchu

CO2 koncentrace v obj.%

Plyn.topeniště s atmosf.hoř.

 λ = 1,3 až 1,5

CO2 = 7,9 až 9,1

Plyn.top. s nuceným odtahem

λ = 1,1 až 1,4

CO2 = 8,4 až 10,7

Olej.top. s nuceným odtahem

λ = 1,1 až 1,4

CO2 = 11,0 až 14,0


Třetí sloupeček v tabulce udává charakteristický rozsah koncentrace CO2. Tyto CO2 hodnoty jsou v měřících přístrojích pro analýzu spalin vypočítávány automaticky z naměřeného obsahu kyslíku ve spalinách O2naměřený a ze specifické hodnoty CO2max pro určitý druh paliva podle následující rovnice.

                                       CO2 = CO2max 21,0%-O2naměř.21,0%
 
Pomůcka pro seřízení
U analyzátoru spalin A 400 lze provádět seřízení hořáku s pomocnou tabulkou která zobrazuje seřízení hořáku v závislosti na přebytku vzduchu. Aktuální hodnota Labda a přístroj zobrazuje na základě minulých hodnot tzv.stopu.
Zelené políčko v grafu představuje oblast optimálního nastavení přebytku vzduchu. Je ovšem pro každý druh paliva individuální. Takto lze jednoduše kontrolovat seřizovací práce na hořáku.