Kusů: 0 ks
Cena: 0,00 Kč s DPH

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryHlavní menu

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryÚvod

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryO nás

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryAktuality

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryAkční nabídka

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySlužby

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryOdborné informace

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Obecné

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Vytápění

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Otopné soustavy

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery- Vyvážení otopné soustavy

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery- Účinnost otopné soustavy

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Kotle na tuhá paliva

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery• Plynová zařízení

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Vzduchotechnika

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Termografie

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamery» Měření CO2 oxidu uhličitého

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryObchodní podmínky

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryKontakty

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryInspekční a měřící technika, kominické potřeby

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryMĚŘÍCÍ TECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryINSPEKČNÍ TECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryKOMINICKÉ POTŘEBY

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVODA-TOPENÍ-PLYN

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVZDUCHOTECHNIKA

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTechnické kartáče

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySPIRÁLOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTOČENÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVÁLCOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryTALÍŘOVÉ, DISKOVÉ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryOKRUŽNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySPECIÁLNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryRUČNÍ KARTÁČE

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryJednoúčelové stroje

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryVÝROBA MALÍŘSKÝCH VÁLEČKŮ

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kamerySTŘÍHÁNÍ KARTÁČ. MATERIÁLU

Wöhler Bohemia s.r.o. - kominické kartáče, inspekční kameryODJEHLOVÁNÍ, LEŠTĚNÍ

Volejte nám na číslo:
+420 565 323 076
Novinky emailem
Kontakty
Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Náspem 1993
Pelhřimov 393 01
Woehler TV

Woehler TV

Kontrola otopné soustavy

Evropská směrnice pro budovy EPBD v článku 14 požaduje jednorázovou energetickou inspekci tepelného zařízení. Podle DIN 15378 lze tuto kontrolu provádět zjednodušenou metodou na základě Checklistu – tzv. „Kontrola – Topení“. To se týká v Německu cca 7 milionů plynových a olejových tepelných zařízení, čímž může být otevřen obrovský potenciál pro úsporu energie. 

Tato „Kontrola-Topení“, která byl vyvinuta jako první standardizovaná metoda kompletního přezkoušení tepelného zařízení, poskytuje okamžitý, rychlý a vyčerpávající výsledek. Měl by posloužit pro rozhodnutí uživatele, zda provést alternativní změny na tepelném zařízení. Tato metoda, která byla původně navržena již v roce 1991 Spolkovému ministerstvu životního prostředí k novele 1. BlmSchV des TÜV Süd, lze provádět pomocí moderní měřící techniky.
V roce 2008 byly zahájeny po celém Německu komorou SHK a SF provozní zkoušky a celé dvě třetiny koncových zákazníků si nechali provést dodatečná úsporná opatření, jako je výměna oběhového čerpadla, tepelnou izolaci potrubní sítě či hydraulické vyrovnání soustavy.
V principu jde o to, provést inspekci hlavních komponentů tvořících otopnou soustavu - zdroje tepla, potrubní séítě, tepelného výměníku atd.

1. Tepelný zdroj

Pro posouzení tepelného zdroje se provádí techinickoměřící analýza provozdních podmínek zařízení a přibližný výpočet stupně využití, stejně jako tepelné zátěže pro dimenzování kotle. Technicko-měřící analýza obsahuje výpočet ztráty tepla spalinami – komínová ztráta, povrchové ztráty a ventilační ztráty.
Takto může být posouzen skutečný stav topení. Měřené hodnoty lze velice rychle naměřit pomocí přístrojů jako jsou Wöhler A 400, Wöhler A 600. Obsluha a průběh měření bude popsáno detailně v následujícím odstavci.

I. Komínová ztráta

Určení komínové ztráty probíhá podle zadání 1. BImSchV ve jádru proudících spalin pomocí k tomu způsobilému přístroje. Výpočet pak podle Siegertova vzorce:

  

Měřící přístroje Wöhler A 400 a Wöhler A 600 přepočítávají komínovou ztrátu přímo do potenciálu zlepšení. Při provozních zkouškách bylo zjištěno, že sice hraniční hodnota podle 1. BImSchV z 99% nebyla překročena ale u více jak 55% tepelných zařízení komínová ztráta leží přes 8% a tím představuje úsporný potenciál.

II. Ztráta povrchem

Stanovení ztráty povrchem vlivem tepelného sálání je stanoveno metodou v normě DIN EN 304. K tomuto se rozdělí plocha kotle na jednotlivé díly, které se pak testují pomocí zapouzdřeného teploměru. Absolutní ztráta povrchem je vypočítána přes součet jednotlivých dílčích ploch. Relativní ztráta povrchem qST vychází vydělením normovanou sumy a jmenovitého výkonu. Z toho vychází následující vzorec.

 

Výpočet qST se nemusí provádět, pokud střední povrchová teplota kotle je o méně než 5 K přes prostorovou teplotu.
U analyzátorů spalin Wöhler A 400 a Wöhler A 600 stejně jako u Wöhler DC 410 jsou zadávány všechny dílčí plochy po sobě a teploty pak odpovídajícím způsobem k nim přiřazovány.
 

III. Ventilační ztráta

Jako ventilační ztráta se označuje tepelná ztráta kotle, která je 30 vteřin po vypnutí hořáku  stanovena z rychlosti proudění a teploty ve zbytkovém proudění spalin v kouřovodu. Měření rychlosti proudění je prováděno pomocí citlivého diferenčního manometru a  Prandtlovy trubice se zabudovaným tepelným čidlem.  Diferenční manometr musí mít citlivost 0,01 Pa nebo ještě menší, abychom mohli stanovit rozlišení v rychlosti proudění od cca 0,15 m/s.
K tomuto by měly být použity pouze certifikované měřící přístroje, které jsou používány k měření podtlaků v místnostech s tepelným zařízením (4 Pa Test)
Měření probíhá v středním proudu spalin v měřícím otvoru zhotoveném pro měření komínové ztráty. Existující odtahová hradítka a vedlejší vzduchová zařízení není nutno při tomto nastavení měnit.
Ventilační ztráta qLS_norm  v odtahovém hrdle se nechá vypočítat z rychlosti proudění v teploty vzduchu Luft. 

Av                         : průřezová plocha odtahu spalin v m2  
v(30)                    : rychlost prodění ve spalinové cestě v m/s, 30 vteřin po vypnutí hořáku      
ρvzduch               : hustota vzduchu, Norm: 1,2 kg/m3 při 20 °C, přístroj dělá korekturu hustoty
cpL                       : specifická tepelná kapcita, Norm: 0,279 Wh/kg°C
θL (30)                : teplota v jádru spalin v hrdle po 30 vteřinách v °C
θprostor                : teplota v prostoru kotle v °C
θvně,měřen.         : venkovní teplota, skutečná naměřená v °C
θvně,ref.               : referenční venkovní teplota v °C
Qkotel                   : určený výkon topeniště nebo kotle   

Dále se zjistí způsobilost tepelného zdroje k využití Brennwertnutzung – výhřevnost podle možností optickou kontrolou typového štítku nebo z podkladových materiálů výrobce. Předimenzování kotle se porovná a odstup‘nuje s pomocí tepelného zatížení budovy a odpovídajícího výkonu kotle. Regulace se provede na základě optické kontroly. Zde existuje odstupňování podle tepelné regulace kotle (bez regulace nebo s termostatem kotle bez časové závislosti regulace) stejně jako pokojově vedená regulace (s časovým řízením nebo bez něho) a venkovní regulace.  

2. Rozdělovač tepla

V oblasti rozdělovače teplo se vizuálně kontrolují následující body:

  1. Hydraulické vyvážení - zda je zařízení hydraulicky vyvážené, se posoudí na základě přezkoušení existence a nastavení vyrovnávacího zařízení.
  2. Čerpadlo - ke kontrole správného dimenzování výkonu a nastavení cirkulačního čerpadla se porovná jeho skutečný výkon s výkonem požadovaným.
  3. Potrubní vedení - další a nikoli zanedbatelnou úsporu energie představuje izolace potrubí rozvodu tepla. Inspekce zahrnuje vizuální kontrolu přístupných a viditelných míst rozvodu tepla a teplé vody.

3. Předávání tepla – tepelný výměník

Při předávání tepla jsou posuzovány všechny termostatické ventily u topných těles, resp.plochých těles.
U třech čtvrtin všech prověřovaných případů jsou ještě používané staré nebo ruční ventily, což ve spojení se zastaralou termoregulací představuje obrovský úsporný energetický potenciál.

Inspekční zpráva

Dvoustranná inspekční zpráva obsahuje rozhodující, významná data o budově a zdroji energie včetně zadaných bodů ke zlepšení energetického potenciálu a nápravných doporučení. Suma zjištěných hodnotících bodů je zaznamenána v barevném proužku tachografu.  Z něho se dají jednoduše přečíst hodnocení topení a nejnutnější opatření ke zlepšení.
Inspekční zpráva je vystavena bezprostřední během inspekce. Existující výsledek lze okamžitě vysvětliv v poradenském rozhovoru. Zákazníkovi lze okamžitě ukázat slabá místa na jeho tepelném zařízení.